ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 16, 2012

ಗಣಕಿಂಡಿ - ೧೩೯ (ಜನವರಿ ೧೬, ೨೦೧೨)

ಅಂತರಜಾಲಾಡಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖನ ಹುಡುಕಿ

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇತರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಶೋಧನಾ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳ ಮೊರೆಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಜ. ಇಂತಹ ಸಂಶೋಧನಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಜಾಲತಾಣಗಳು, ದತ್ತಸಂಗ್ರಹಗಳು ಹಲವಾರಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಇದುತನಕ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕುವುದು ಅತೀ ಅಗತ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಡುವವರು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹಲವು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಸಂಯುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಹುಡುಕಿಕೊಡುವ ಜಾಲತಾಣ worldwidescience.org.  

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ವೀಡಿಯೋಕೋಡರ್

ಡಿವಿಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂರೇ ಡಿಸ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಸ್ಕಿನಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಗಣಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಕೋಡಿಂಗ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ .mkv ಅಥವಾ .mp4 ವಿಧಾನದ ಫೈಲ್ ತಯಾರಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.  ಅದನ್ನು ಅಂತರಜಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲೂ ಬಹದು. ಹೀಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಕೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ತಂತ್ರಾಂಶ VidCoder. ಇದು ಮುಕ್ತ ತಂತ್ರಾಂಶ. ಇದು ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಜಾಲತಾಣ vidcoder.codeplex.com.  

e - ಸುದ್ದಿ

ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ

ಇದು ಈ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಮೂನೆಯ ತಿಂಡಿ, ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ (ರಮ್) ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇತಹ ನಿಯಮ. ಇಂತಹ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಬೇಕಾದರೆ? ಆಗ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆಂದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತಂತ್ರಾಂಶ ಈಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ತಿಂಡಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.           

e- ಪದ


ಸಂಯುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಹುಡುಕುವಿಕೆ (Federated search) - ಒಮ್ಮೆಗೆ ಹಲವು ಮಾಹಿತಿಯ ಆಕರಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆಯುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಲವು ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳು, ಗೂಗಲ್, ದತ್ತಸಂಗ್ರಹಗಳು, ಜಾಲತಾಣಗಳು -ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಲಾಡಿ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆಯುವುದು. ವಿಂಡೋಸ್ 7ರಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದು ಹುಡುಕುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಗಣಕದ ಪೈಲುಗಳಲ್ಲಿ, ಇಮೈಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂತರಜಾಲದಲ್ಲಿ -ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

e - ಸಲಹೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಶಾಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ: ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು .png ಫೈಲುಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆರೆಯುವುದು?
ಉ: ಅವನ್ನು Paint.NET ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಅದು www.getpaint.net ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಕಂಪ್ಯೂತರ್ಲೆ

ಮರ್ಫಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಗಣಕ ಹಾಗೂ ಅಂತರಜಾಲಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದಂತೆ ಮರ್ಫಿಯ ನಿಯಮಗಳು:
  • ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಯಂತ್ರಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸೊನ್ನೆ.
  • ಗಣಕಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಬಲ್ಲ ಉಪಕರಣವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಗಣಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಉಪಕರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಎಷ್ಟಿದೆಯೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
  • ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಅಡಾಪ್ಟರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
  • ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕೈಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ನಿಮಗೆ ಮುದ್ರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ