ಸೋಮವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2011

ಗಣಕಿಂಡಿ - ೦೯೧ (ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೪, ೨೦೧೧)

ಅಂತರಜಾಲಾಡಿ

ಜನಗಣತಿ

ಹತ್ತುವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ೧೯೫೧ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜನಗಣತಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜನಗಣತಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ www.censusindia.gov.in. ಈ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಜನ ಗಣತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯ. ಎಲ್ಲ ನಮೂನೆಯ ಫಾರಮ್‌ಗಳೂ ಇವೆ. ಅವು ಕನ್ನಡ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈಗಲೇ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಥಮ ಜನಗಣತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಜನಗಣತಿಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಜನಗಣತಿಯ ಅಂಕೆಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹದು. ಭಾಷಾವಾರು ಅಂಕೆಸಂಖ್ಯಗಳು ತುಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೃತಭಾಷೆ ಎನ್ನುವವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎಂದು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಧ್ವನಿಯಲ್ಲೇ ಆಟ

ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಆಟಗಳು ಸಾವಿರಾರಿವೆ. ಗಣಕ ಆಟಗಳ ತಯಾರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಆಟಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವವರಿಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೃಷ್ಟಿಮಾಂದ್ಯವಿದ್ದವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗಾಗಿ ಗಣಕ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದನ್ನೂ ಓದುವ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಆದರೆ ಆಟಗಳು? ದೃಷ್ಟಿಮಾಂದ್ಯ ದೋಷವಿದ್ದವರಿಗಾಗಿ ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಹಲವು ಧ್ವನಿ ಆಧಾರಿತ ಆಟಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳು ಕೇವಲ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಆಡುವ ಆಟಗಳು. ಇಂತಹ ಆಟಗಳು ದೊರೆಯುವ ಜಾಲತಾಣ www.audiogames.net. ಈ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಆಧಾರಿತ ಆಟಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕಕೊಂಡಿಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಆಟಗಳು ಇದೇ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ನೀವು ಆಟ ತಯಾರಕರಾದರೆ ಇಂತಹ ಆಟಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಈ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು.

e - ಸುದ್ದಿ

ಹೊಂಡಮುಚ್ಚಲು ಫೋನ್

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೋಡಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಬೇಡಿ. ಹಳತಾದ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರಸ್ತೆಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಬೋಸ್ಟನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲುಗಾಟವನ್ನು ಪತ್ತಹಚ್ಚುವ ಅಕ್ಸಲರೋಮೀಟರ್ ಎಂಬ ಸಾಧನವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಲವು ನಮೂನೆಯ ಆಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಾನು ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸವಲತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ತಯಾರಾಗಿರುವ ಹೊಸ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಕಾರು ಹೊಂಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತೆಲ್ಲ ಅದು ಹೊಂಡ ಇರುವ ಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಂಡ ಮುಚ್ಚುವ ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

e- ಪದ

ಅಕ್ಸಲರೋಮೀಟರ್ (accelerometer) - ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯ ಹೊರತಾದ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಮತ್ತು ಅಲುಗಾಟವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂರು ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನಿನ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವು ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ walkon ಎಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಒಬ್ಬ ಎಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಖರ್ಚು ಆಯಿತು ಎಂದು ವರದಿ ನಿಡುತ್ತದೆ.

e - ಸಲಹೆ

ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ: ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಯಾವುದಾದರು ಉಚಿತ ತಂತ್ರಾಂಶ ಇದೆಯೇ?
ಉ: ಉತ್ತಮ ವಾಣಿಜ್ಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮಟ್ಟದ ಉಚಿತ ತಂತ್ರಾಂಶ ಸಿಗುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. trakAxPC ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಕ ಎಂಬ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳಿವೆ. ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು bit.ly/f0D59p ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

ಕಂಪ್ಯೂತರ್ಲೆ


ಒಬ್ಬ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ವ್ಯಸನಿ ವಾಹನಚಾಲನೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು -“ಕೆಂಪು ದೀಪ ಎದುರಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ?”. ಆತ ಉತ್ತರಿಸಿದ “ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಒಂದೆರಡು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ”. ಆತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಪಾಸಾದ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ?

4 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

 1. .....ಅವು ಕನ್ನಡ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಗಳಲ್ಲಿವೆ....?? ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಸರ್

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 2. ok,
  http://www.censusindia.gov.in/2011-Schedule/Shedules/Houselist%20Kannada.pdf
  http://www.censusindia.gov.in/2011-Schedule/Shedules/NPR%20Kannada.pdf
  http://www.censusindia.gov.in/2011-Schedule/Shedules/Kannada_HH_Side_A_NT.pdf
  http://www.censusindia.gov.in/2011-Schedule/Shedules/Kannada_HH_Side_B_NT.pdf

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 3. ಸ್ವಾಮಿ,

  trakAxPC ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿ ನೋಡಿದೆ. ನನ್ನ ಸಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 4. @ನಮನ - ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್‌‌ಗಳನ್ನು.

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ